KSIĘGOWOŚĆ

Kompleksowa obsługa rachunkowa i podatkowa.

KADRY I PŁACE

Rozliczanie i prowadzenie spraw kadrowo płacowych.

CENY TRANSFEROWE

Sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych.

AUDYT PODATKOWY

Badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

DORADZTWO

Profesjonalne doradztwo finansowe i biznesowe.


KSIĘGOWOŚĆ

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek sumiennie i terminowo prowadzić księgowość swojej firmy. Jednak szereg obowiązujących zasad i przepisów prawnych często sprawia, że to zadanie niezwykle trudne i wymagające czasu. Oferujemy szereg usług skierowanych do przedsiębiorców z każdego rodzaju działalności z zakresu księgowo-rachunkowego. Zajmiemy się Państwa dokumentacją i poprowadzimy ją zgodnie z ustawą.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową obejmującą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • wykonywanie analiz finansowych,
 • sporządzanie zakładowego planu kont,
 • obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • prowadzenie ewidencja środków trwałych oraz opracowanie planu amortyzacji,
 • reprezentacja przed Urzędami.

Skontaktuj się


Kadry i płace

Ciągłe zmiany przepisów prawa pracy spędzają Państwu sen z powiek? System podatkowy oraz szereg skomplikowanych zagadnień ubezpieczeniowych wymagają od przedsiębiorców ciągłej uwagi. Chcąc oszczędzić sobie stresu wynikającego z ewentualnego niedopilnowania lub niefortunnego niezrozumienia zasad prawnych warto zlecić ten obowiązek firmie rachunkowej. Naszym obowiązkiem jest znajomość aktualnych przepisów prawa, dlatego prawidłowo wykonamy zleconą nam pracę, a Państwo zyskają spokój i bezpieczeństwo.

Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem oraz prowadzeniem spraw z ogólnie rozumianego zakresu kadrowo-płacowego. Prowadzimy pełną dokumentację kadrowo-płacową, akta osobowe pracowników, bieżącą obsługę zatrudnionego pracownika, obsługę umów cywilno-prawnych, obliczamy należne wynagrodzenie, sporządzamy listę płac, rozliczamy ZUS i US. Ponadto, nasi pracownicy z zakresie udzielonym pełnomocnictwem zajmą się reprezentowaniem Państwa firmy przed urzędami.


Ceny transferowe

Cena transferowa to cena, jaką nakłada przedsiębiorstwo na dobra, usługi lub własności prawne i niematerialne spółki zależnej lub podmiotu powiązanego w celu uniknięcia opodatkowania służącego przenoszeniu dochodu. Brak znajomości przepisów prawa lub nieodpowiednie dostosowanie się do nich grozi przyjęciem podjętych zadań jako oszustwo podatkowe lub próbę unikania opodatkowania, a w efekcie nałożoną kara.

Oferujemy szereg usług w zakresie doradztwa w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, które wynika bezpośrednio z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Sporządzimy opracowanie polityki cen transferowych, w którym jasno opiszemy obowiązujące zasady rozliczeń, wykonamy dokumentację podatkową wszelkich rodzajów transakcji, przygotujemy dokładną analizę porównawczą rynkowych cen w poszczególnych transakcjach, a także zajmiemy się audytem cen transferowych w minionych okresach.


Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to usługa, której celem jest sprawdzenie zgodności ewidencji podatkowej z przepisami prawnymi, a także rozliczania i deklarowania podatków objętych daną usługą. Głównym celem działania jest sprawdzenie legalności oraz prawidłowości prowadzenia obowiązujących rozliczeń. Osoba przeprowadzająca badanie doradzi Państwu w razie wprowadzenia ewentualnych zmian, dzięki czemu w przyszłości unikną Państwo ewentualnych problemów wynikających z nieprawidłowego rozliczania.

Oferujemy kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu wyeliminowania potencjalnych ryzyk w następujących obszarach:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Skontaktuj się


Doradztwo

Odpowiednio prowadzona rachunkowość to klucz do sukcesu firmy. Posiadamy wiedzę w zakresie księgowości i rachunkowości i chętnie dzielimy się nią z naszymi Klientami. Nie ma znaczenia czy Państwo dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności, mają nurtujące wątpliwości dotyczące bieżących spraw czy planują wprowadzić ryzykowny pomysł – z przyjemnością pomożemy na każdym etapie działalności.

Oferujemy doradztwo finansowe i biznesowe obejmujące udzielenie pomocy w działaniu polityki finansowej firmy, doradztwo przy wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej i formy opodatkowania, prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach na obszarze Unii Europejskiej, a także w kwestii ogólnego prowadzenia działalności i zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo, służymy pomocą przy zakładaniu własnej działalności.